Aktuality

Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva
7.7.2017

Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva

Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Rakúsoch sa uskutoční dňa 13. júla 2017 o 17.30 hod. v kancelárii starostu na OcÚ v Rakúsoch.


Pozor na podvodníkov!
7.7.2017

Pozor na podvodníkov!

Finančná správa opäť upozorňuje všetkých návštevníkov portálu finančnej správy na možné podvodné stránky, ktorých cieľom je získanie údajov od občanov.


Prerušená distribúcia pitnej vody
7.7.2017

Prerušená distribúcia pitnej vody

Dňa 7. júla 2017 od 8.30 hod. bude z dôvodu opravy poruchy prerušená dodávka pitnej vody.


Doprava na festival EĽRO
7.7.2017

Doprava na festival EĽRO

Novinkou tohto ročníka festivalu EĽRO je aj zabezpečenie celodennej autobusovej linky medzi Popradom a Kežmarkom.


Aktualizácia webového sídla
30.6.2017

Aktualizácia webového sídla

V termíne od 3. 7. 2017 do 7. 7. 2017 nebude zabezpečená aktualizácia webového sídla.


Oznam o termíne volieb
30.6.2017

Oznam o termíne volieb

V sekcii Voľby a referendá boli zverejnené informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajjov.


Neschválená dotácia na zateplenie budovy
30.6.2017

Neschválená dotácia na zateplenie budovy

Minister ŽP rozhodol dňa 30. júna 2017 o nepodporení predloženého projektu: Zateplenie budovy CVČ.


Distribúcia Spektra 2003
30.6.2017

Distribúcia Spektra 2003

Distribúcia Spektra do Vašich schránok sa uskutoční dnes, t. j. 30. 6. 2017.


Aktuálny jedálny lístok
29.6.2017

Aktuálny jedálny lístok

V časti Organizácie - Jedáleň bol zverejnený aktuálny jedálny lístok.


Verejná vyhláška - Ložisko pre povrchovú ťažbu štrkopieskov
29.6.2017

Verejná vyhláška - Ložisko pre povrchovú ťažbu štrkopieskov

Obec Rakúsy zverejňuje Verejnú vyhlášku vo veci oznámenia o začatí územného konania o využití územia.

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!