Deň otvorených dverí SOŠ na elokovanom pracovisku v Rakúsoch

21. marec 2017

Vedenie Strednej odbornej školy Kušnierska brána 1 v Kežmarku a pedagogickí pracovníci pozývajú všetkých rodičov a záujemcov o štúdium na elokovanom pracovisku v Rakúsoch na Deň otvorených dverí.

Pre všetkých návštevníkov je pripravená prezentácia o elokovanom pracovisku a praktická ukážka prác.

Tešíme sa na Vás 22. marca 2017 od 10.00 hod. v areáli bývalého poľnohohospodárskeho družstva v Rakúsoch.