Informácie zverejňované na úradnej tabuli

11. november 2016

Informácie zverejňované na úradnej tabuli sú presmerované na OZNAMY OBCE.