Interná smernica o prevode kompetencií pri zabezpečovaní potravín na prípravy stravy a zásadach ich obstarávania v ŠJ Rakúsy

12. január 2017

K stiahnutiu