Kastrácia psov v obci - stanovisko starostu obce

29. marec 2017

Starosta obce Rakúsy zverejňuje stanovisko, ktoré  je reakciou na obrovské množstvo urážok, nátlak až vydieranie starostu obce zo strany ochrancov zvierat. 

Stanovisko je súčasťou priloženej prílohy!

 

K stiahnutiu