Návrh VZN o príslušnosti hrobového miesta, o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách

18. november 2016

K stiahnutiu