Oznam o jarnom vypaľovaní trávy

17. marec 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku vydalo stanovisko k jarnému vypaľovaniu trávy. 

Stanovisko je súčasťou prílohy a obec Rakúsy žiadá všetkých obyvateľov o jeho prísne dodržiavanie. 

 

K stiahnutiu