Pozvánka

28. marec 2017

Obec Rakúsy v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ v Rakúsoch Vás pozýva na stretnutie s rodičmi žiakov ZŠ s MŠ v Rakúsoch a zástupcami obecných inštitúcií.

Termín: 30. marca 2017 o 13.30 hod v Centre voľného času - osada.

 

Program:

- uvedenie do problematiky - dôvod zvolania RZ

- premietanie videí z vyučovacieho procesu a prestávok, fotodokumentácia

- diskusia učiteľov, rodičov

- opatrenia zo strany školy

- opatrenia zo strany obce