Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva

4. apríl 2017

Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Rakúsoch sa uskutoční dňa 12. apríla 2017 o 17.30 hod. v kancerárii starostu na OcÚ v Rakúsoch.

Pozvánku a program nájdete v sekcii: Samospráva obce - Pozvánky na OZ alebo na linku:  http://www.rakusy.sk/article-item-sk/pozvanka-na-oz-april-2017/