Predstavenie OZ RAMAGU v Rakúsoch

27. apríl 2017

Pri príležitosti Dňa matiek vystúpi v priestoroch OcÚ OZ RAMAGU s tématickym programom. 

Predstavenie sa uskutoční 14. mája o 19.00 hod. Ďalšie informácie Vám budú čoskoro poskytnuté.