Schválenie NFP pre obec

10. marec 2017

V rámci OP Ľudské zdroje nám bola schválená žiadosť o NFP na výstavbu novej materskej školy.  Infraštruktúra obce bude doplnená o chýbajúce priestorové kapacity v rámci výchovy a vzdelávania. Základné informácie o projekte nájdete v časti Projekty a dotácie - Projekty.

Link: http://www.rakusy.sk/vystavba-materskej-skoly-v-obci-rakusy-cast-osada-0/