Spustenie obstarávania interiérového vybavenia pre školskú jedáleň

10. marec 2017

V rámci elektronického kontraktačného systému bola dnes spustená zákazka na obstaranie interiérového vybavenia pre jedáleň. Termín aukcie: 15. 3. 2017.