Štatistické zisťovanie v našej obci

7. apríl 2017

V termíne od 10. apríla do 29. mája 2017 sa uskutoční štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti. Vašu domácnosť môže v uvedenom intervale navštíviť pracovník Štatistického úradu SR, ktorý sa musí preukázať osobitným poverením.

Všetky dôležité informácie nájdete v priloženom súbore!

 

 

K stiahnutiu