Veľkonočný volejbalový turnaj

3. apríl 2017

Mesto Spišská Belá pozýva všetkých nadšencov volejbalu na Veľkonočný volejbalový turnaj. 

Turnaj sa uskutoční 8. apríla 2017 od  9.00 hod. v telocvični ZŠ Moskovská. 

Potrebné informácie získate na tel. čísle: 0915 393 657 - pán Jozef Kuna