VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU

26. november 2015

Nové VZN Obce Rakúsy č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 12.11. 2015 pod uznesením č. 135/2015

K stiahnutiu