Zverejnenie návrhu VZN

21. apríl 2017

V časti Obecný úrad - Územný plán obce - Všeobecné záväzné nariadenia k Územnému plánu obce bol zverejnený Návrh VZN k záväznej časti Územného plánu obce.

Link zverejnenia: http://www.rakusy.sk/vseobecne-zavaene-nariadenia-k-uzemnemu-planu-obce/