Zverejnenie novej výzvy

5. máj 2017

V sekcii Verejné obstarávanie bola zverejnená nová výzva na predloženie cenovej ponuky. 

Viac informácií nájdete na tomto odkaze: http://www.rakusy.sk/zakazky-podla-117-9-odst-9/