Zverejnenie pracovnej ponuky

10. marec 2017

V časti Zóna pre občanov - Zóna práce pre občanov bola zverejnená pracovná ponuka doručená na OcÚ. 

Link zverejnenia:  http://www.rakusy.sk/zona-prace-pre-obcana/