Zverejnenie uznesenia OZ

15. máj 2017

V časti Samospráva - Zápisnice a uznesenia bolo zverejnené uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 11. 5. 2017. 

Link zverejnenia: