Zverejnenie uznesenia OZ

10. marec 2017

V časti Samospráva - Zápisnice a uznesenia bolo zverejnené uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 9. 3. 2017. 

Link zverejnenia: http://www.rakusy.sk/resources/File/uznesenie_marec_2017.pdf