Zverejnenie rozhodnutí

17. marec 2017

V časti Obecný úrad - Evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí bolo zverejnené stavebné povolenie na Zateplenie budovy Centrum voľného času a kolaudačné rozhodnutie na: Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli v obci Rakúsy.


Link zverejnenia:

Stavebné povolenie: 
http://www.rakusy.sk/zateplenie-budovy-centrum-volneho-casu/

Kolaudačné rozhodnutie: 
http://www.rakusy.sk/resources/File/kolaudacne_rozhodnutie_zateplenie_obecnej_budovy_v_sportovom_areali.pdf