Zverejnenie VZN

22. marec 2017

V časti Obecný úrad - VZN Prešovského samosprávneho kraja bolo zverejnené VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 


Link zverejnenia: http://www.rakusy.sk/article-item-sk/vzn-o-poskytovani-dotacii-z-vlastnych-prijmov-presovskeho-samospravneho-kraja/