Zverejnenie záverečného účtu obce

26. apríl 2017

V sekcii Obecný úrad - dokumenty obce bol zverejnený záverečný účet obce za rok 2016. 

Link zverejnenia:

http://www.rakusy.sk/article-item-sk/zaverecny-ucet-obce/