Neschválená dotácia na zateplenie budovy

Minister ŽP rozhodol dňa 30. júna 2017 o nepodporení predloženého projektu: Zateplenie budovy CVČ. 

Dotáciu z Environmentálneho fondu získalo 98 obcí (miest, združení). 662 žiadosti nebolo podporených a 39 sa nedostalo do procesu hodnotenia z dôvodu formálnych či iných nedostatkov.

Viac informácií nájdete na odkaze:

http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_prehlad-ziadatelov-3006

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!