Schválenie výsledkov VK

Sprostredkovateľským orgánom Ministerstva vnútra SR - Úradom splnomocnenca vlády SR pre RK boli schválené výsledky výberového konania v rámci NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK. Obec zamestná od 1. júla 2017 tri pracovné pozície: 1 - Terénna sociálna práca a 2 - Terénna práca.

Pozíciu terénnej sociálnej pracovníčky bude vykonávať Mgr. Anna Ščurková z Tvarožnej, pozície terénnych pracovníčok Bc. Renáta Soľavová z Rakús (pracovníčka bola preklopená na uvedenú pozíciu bez VK) a p. Ľudmila Mirgová z Rakús.

Miesto výkonu práce bude Komunitné centrum č. 258 v časti osada.

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!