Verejná vyhláška - Ložisko pre povrchovú ťažbu štrkopieskov

Dátum zverejnenia: 29. 6. 2017


Obec Rakúsy zverejňuje Verejnú vyhlášku vo veci oznámenia o začatí územného konania o využití územia: "Ložisko pre povrchovú ťažbu štrkopieskov" v obci Rakúsy.  

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!