Zbierky zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov - obec je povinná zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola prístúpná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

Do Zbierky zákonov SR je možné nahliadnúť v úradných hodinách na obecnom úrade v kancelárií prednostu.

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!