Zverejnenie VZN - školstvo

V časti Obecný úrad - Platné VZN obce bol zverejný Dodatok č. 6 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školských zariadení. 
 
 

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!