OBECNÝ ÚRAD

Elektronický kontraktačný systém

Zákazka: Nový detský nábytok pre materské školy a pre ďalšie vybavenie jedálne

Termín spustenia zákazky: 10. marec 2017

Termín vygenerovania víťaznej ponuky: 15. marec 2017 - zákazka nedokonaná - predložená len 1 ponuka

Zverejnenie zmluvy: -

Zákazka: Nový veľkokapacitný kontajner

Termín vygenerovania víťaznej ponuky: 19. august 2016

Zverejnenie zmluvy: 24. august 2016 

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!