EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Evidenciu obyvateľstva v obci vybavuje: 

Usmernenia ohľadom tejto agendy Vám poskytne zodpovedný pracovník v čase úradných hodín osobne alebo prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

Zodpovedný pracovník

p. Kornélia Jendrušáková 052 452 67 28 / kl. 7    register@rakusy.sk