Národné projekty v programovom období 2014-2020

 

Základné informácie 

 

Operačný program:

Operačný program Ľudské zdroje
       
Názov projektu:    

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I

 

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza


Info:

NP TSP a TP - zmluva po podpise - momentálne sa pripravuje výberové konanie

NP KC - čaká sa na podpis zmluvy

 

 

Trvalá tabuľa