Obecné podujatia

 
Štefánsky turnaj - 26. 12. 2016

Zápis: 9.30 - 10.00 hod.

Prihlášky: p. Andráš, p. Ploščica

Miesto konania: Šatne TJ - ihrisko Rakúsy