Plán zasadnutí zastupiteľstva

 

 Rok 2017

     
Január   12.01.2017
Február   09.02.2017
Marec   09.03.2017
Apríl   13.04.2017
Máj   11.05.2017
Jún   08.06.2017
Júl   13.07.2017
August   nekoná sa
September   14.09.2017
Október   12.10.2017
November   09.11.2017
December   14.12.2017