Pracovníci obce

Kontrolór obce:

Božena Malinová - kontrolor@rakusy.sk
 

Technický úsek:

Martin Schon - 0911 87 53 75

Valent Pitoňák

Upratovanie:

Mária Kovalčíková

Čistička odpadových vôd:

Ladislav Kalafut

Školská jedáleň

Bc. Štefánia Zavacká - vedúca školskej jedálne

Mária Heldáková - kuchárka

Alena Šavelová - kuchárka (momentálne na MD)

Mária Tomečková - upratovanie a kúrenie, pomocná sila 

Mária Kovalčíková - pomocná sila