Projekty

 

AKTUALITY

Obec podala v marci 2017 dve žiadosti: Národný projekt Terénna sociálna práca a Národný projekt Komunitná práca. Žiadosti sú v posudzovaní. 

Obec sa pripravuje na podanie ŽoNFP na výstavbu cyklotrasy - termín podania - druhé kolo - jún 2017.

 

STAV ŽIADOSTI

 

 

 

Prehľad malých nepodporených projektov:

Názov projektu
Grantový program
Termín podania
Termín hodnotenia   Stav žiadosti
Dá sa to   SPP nadácia   august 2016   verejné hlasovanie oktober 2016   Projekt nezískal dostatočný počet hlasov na umiestnenie v prvej 4
Krok k novému čitateľovi   Fond na podporu umenia   apríl 2016   jún 2016   neschválená
Cesta je cieľ   Nadácia Slovenská sporiteľna   apríl 2016   jún 2016   neschválená
Centrum kondičnej zóny   nadácia Dôvera   február
2016
  máj 2016   neschválená
Cesta je cieľ   nadácia Ekopolis   november 2015   január 2016   neschválená