Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy

 

Základné informácie:

 

Operačný program:

Regionálny operačný program
       
Názov prioritnej osi:      Prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálny služieb, sociálnoprávnej ochrany
Názov projektu:      Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy
Začiatok realizácie:      01.06.2012
Ukončenie:      30.06.2015
Zazmluvená suma:       177 042,30 €

 

Projekt je riadne ukončený.

Monitorovanie projektu bude ukončené 30. 09. 2020. 

 

Odkazy na webové sídla

 www.ropka.sk

 

Trvalá tabuľa 

Súvisiace obrázky

 

Fotogaléria