Sanácia čiernych skládok

 

Základné informácie

 

Zdroj financovania:

Environmentálny fond
Názov projektu:     Sanácia čiernych skládok v obci Rakúsy
Začiatok realizácie:     november 2015
Ukončenie:     4. december 2015
Zazmluvnená suma:     99 478,46 €


Všetky oznamovacie povinnosti boli splnené k 31. 12. 2015 - projekt je riadne ukončený.

 

Súvisiace obrázky