Smernice

 

Smernica č. 1/2016 podľa zákona o VO č. 343/2015 

K stiahnutiu

 

Smernica číslo 4/2015 podľa zákona o VO č. 25/5006 - aplikácia zákona č. 252/2015 

K stiahnutiu

 

Smernica číslo 2/2015 podľa zákona o VO č. 25/2006 - aplikácia elektronického trhoviska  

K stiahnutiu

 

Smernica číslo 2/2014 podľa zákona o VO č. 25/2006  

K stiahnutiu

 

Smernica číslo 1/2011 podľa zákona o VO č. 25/2006 

K stiahnutiu