Stredisko služieb

Stredisko služieb

Rakúsy č. 38, informácie na tel. čísle: 052 468 42 71

Stredisko služieb ponúka tieto služby:

Lekárska poradňa pre mamičky s deťmi - streda po ohlásení od 10.30 do 12.30 hod, zodpovedený pracovník: pani MUDr. Viera Janku

Pedikúra - každý druhý piatok v mesiaci (nepárny) od 8.00 hod podľa potreby, zodpovedný pracovník: pani Adriana Janiglošová

Poštové služby - denne od 17.30 - 18.30 (výdaj ohlásených poštových zásielok), zodpovedený pracovník: pani Mária Tomečková

Fitnes centrum
- správa Ján Vida mladší. 

 

Základné informácie pre verejnosť:

1. Záujemcovia budú môcť posilňovňu využívať na základe zakúpenia mesačnej permanentky v cene 7,50 Eur, ktorú bude možné zakúpiť na konkrétny mesiac v pokladni OcÚ do 25. v predchádzajúcom mesiaci.

2. Permanentka umožní využitie zariadenia v objeme 20 hodín počas mesiaca v čase, ktorý bude vzhľadom na jeho obmedzenú kapacitu nevyhnutné zladiť v časovom rozvrhu. Ten si vytvoria záujemcovia so zakúpenými permanentkami pod gesciou poslanca OZ predsedu Komisie pre mládež a šport J. Vidu na spoločnom stretnutí alebo inou formou, ktorú si dohodnú. Časový rozvrh bude mať podobu tabuľky, v ktorej budú mená záujemcov  a časové rozpätie využitia počas dní v týždni a hodín počas dňa.

3. Otváranie a zatváranie priestorov, upratovanie, kontrolu vstupov a ostatné potrebné informácie záujemcovia dostanú na spoločnom stretnutí. Prvé takéto informačné stretnutie sa uskutoční v mesiaci máj a so začatím využívania služieb posilňovne sa počíta od 1. júna. Dovtedy by malo byť nainštalované a odskúšané príslušné športové vybavenie.

4. Po skúšobnej prevádzke, ktorej trvanie sa predpokladá jeden mesiac, bude organizácia prevádzky prehodnotená a prevádzkový režim bude potvrdený alebo upravený podľa praktických skúseností z jeho uplatňovania.

  

 

 

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!