Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy

Dátum zverejnenia:
23. 12. 2013
Poradové číslo:
VO č. 252/2013
Cena bez DPH:
157 916,56 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
15. 1. 2014 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
45000000-7, 45111300-1, 45210000-2,45211350-7 

Dokumenty

Súťažné podklady, Veľkosť: 87.3 kB