Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, realizáciu stavby a LCC hodnotenia pre projekt s názvom: "Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť Osada

Dátum zverejnenia:
4. 11. 2016
Poradové číslo:
491/2016
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Dokumenty