Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

Externý manažment pre projekt v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom: "Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť Osada"

Dátum zverejnenia:
14. 11. 2016
Poradové číslo:
522/2016
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Dokumenty