Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

Zadanie zákazky - Vybavenie komunitného centra

Dátum zverejnenia:
30. 12. 2013
Poradové číslo:
2/2013
Cena bez DPH:
7 166,67 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
25. 1. 2014 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
Zákazka č.1 v rámci realizácie VO č. 252/2013  

Kontakt

Obec Rakúsy
Tel.: 052/4526728

Dokumenty