Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

Oznámenie o konečnom poradí uchádzačov verejnej súťaže

Dátum zverejnenia:
7. 3. 2014
Poradové číslo:
3/2014
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Dokumenty