Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

Tovar - 16000000-5 Kúpa- traktora, návesu a čelného nakladača.

Dátum zverejnenia:
8. 5. 2014
Poradové číslo:
5/2014
Cena bez DPH:
32 120,00 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
30. 5. 2014 
Termín dodania:
30. 5. 2014 
Kód CPV:
 

Dokumenty