Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli

Dátum zverejnenia:
18. 1. 2016
Poradové číslo:
Vestník č. 11/2016
Cena bez DPH:
126 118,26 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Dokumenty