Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

"Dobudovanie kanalizácie - nádrž na primárny záchyt znečistenia"

Dátum zverejnenia:
18. 2. 2016
Poradové číslo:
2
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Dokumenty