Všeobecné záväzné nariadenia k Územnému plánu obce


Dátum zverejnenia: 21. 4. 2017 


Návrh VZN k  Územného plánu obce

 

K stiahnutiu