Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli

 

 

Základné informácie


Operačný program:  
     Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov prioritnej osi:     Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlikové hospodárstvo vo všetkých sektor
Konkrétny cieľ:        Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Názov projektu:     Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli
Kód výzvy:       OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
Začiatok realizácie:     04.07.2016
Ukončenie:     prebieha
Zazmluvnená suma:     157 678,08 €

 

Odkazy na webové sídla

www.op-kzp.sk

www.siea.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Dočasný pútač - inštalácia

 

Realizácia diela 

 

Fotogaléria 

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!