Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli

 

 

Základné informácie


Operačný program:  
     Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov prioritnej osi:     Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlikové hospodárstvo vo všetkých sektor
Konkrétny cieľ:        Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budo
Názov projektu:     Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli
Kód výzvy:       OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
Začiatok realizácie:     04.07.2016
Ukončenie:     prebieha
Zazmluvnená suma:     157 678,08 €

 

Dočasný pútač - inštalácia

 

Realizácia diela 

 

Fotogaléria