Zberné miesto

Prevádzku zberného miesta zabezpečuje Obec Rakúsy.
Adresa prevádzky:  Rakúsy č. 397 -  Osada (pri pozemnej komunikácií pri nájomnej bytovej jednotke)

Otváracie hodiny sú stanovené:      Pracovné dní: 8,00 h – 14,30 h

Zodpovedný pracovník: Miroslav Mirga

Zberné miesto pozostáva z týchto objektov:

a)     prevádzková budova rozdelená na 2 sklady a 4 kóje na separáciu,
b)     spevnená manipulačná plocha,
c)    bariérové oplotenie so vstupnou bránou.

Technické vybavenie:
 malotraktor s nakladačom a vlečkou.

 

Ďalšie informácie ohľadom nášho zberného miesta nájdete na tomto odkaze: 
http://www.rakusy.sk/nase-zberne-miesto-nielen-prevencia/